Arbejds- og ansættelsesret

Herbst Thoregaard advokater har gennem adskillige år oparbejdet erfaring inden for det arbejds- og ansættelsesretlige område, hvor kontoret bistår erhvervsdrivende med udarbejdelse af ansættelseskontrakter og øvrige kontraktstyper, herunder direktørkontrakter. Vores erhvervsdrivende klienter rådgives endvidere om gældende ret inden for området, herunder reglerne om opsigelse og bortvisning.

 

For private klienter yder Herbst Thoregaard råd og vejledning i forbindelse med bortvisning og vurderingen af om denne er berettiget eller ej, ligesom vi fører sager om inddrivelse af løntilgodehavender.

 

Inden for det arbejds- og ansættelsesretlige område, rådgives der endvidere om forståelsen af ansættelsesaftaler, virkningen af konkurrenceklausuler, den ansattes stilling under barsel m.m., ligesom arbejds- og ansættelsesretlig rådgivning er en naturlig del af den rådgivning der gives ved opstart af egen virksomhed.

 

Til forside

Hos Herbst Thoregaard advokater får du kvalificeret juridisk rådgivning og effektiv sagsbehandling indenfor en lang række sagsområder.

 

Ny Østergade 7, 2. sal

Postboks 249

3600 Frederikssund

Telefon: +45 47 36 00 20

Fax: +45 47 36 00 39

E-mail: advokaterne@vtc.dk