Bobehandling og insolvensret

Bobehandling i bred forstand, er et af Herbst Thoregaards specialer. 

 

Kontoret beskæftiger sig således med behandlingen af alle boer, herunder dødsboer og konkursboer, ligesom der rådgives om betalingsstandsning, gældssanering, tvangsauktioner og øvrige insolvensretlige emner af betydning for den private der befinder sig i en uoverkommelig økonomisk situation.

 

Advokaterne har opnået betydelig erfaring inden for dette retsområde, hvor advokat Jens Thoregaard fungerer som autoriseret bobestyrer ved Skifteretten.

 

Til forside

Hos Herbst Thoregaard advokater får du kvalificeret juridisk rådgivning og effektiv sagsbehandling indenfor en lang række sagsområder.

 

Ny Østergade 7, 2. sal

Postboks 249

3600 Frederikssund

Telefon: +45 47 36 00 20

Fax: +45 47 36 00 39

E-mail: advokaterne@vtc.dk