Familie- og arveret

Kontoret beskæftiger sig løbende med alle familieretlige spørgsmål vedrørende separation, skilsmisse, forældremyndighed, bodeling og meget mere, og yder i den forbindelse naturligvis retshjælp.

 

Der ydes derudover rådgning indenfor det arveretlige område, hvor der vejledes i betydningen af og behovet for testamenter, konsekvenser af familieretlige dispositioner som ægtepagter, skatteretlige spørgsmål, generationsskifter osv.


Udover at løse egentlige familie- og arveretlige sager, lægger vi i vores rådgivning til eksempelvis erhvervsklienter og huskøbere vægt på også at drøfte familieretlige spørgsmål, som vi betragter som en væsentlig del af den tryghed klienten har krav på, men som klienten og dennes netværk erfaringsmæssigt tit overser.

 

Vi er medlemmer af Foreningen af Familieretsadvokater.

 

Til forside

Hos Herbst Thoregaard advokater får du kvalificeret juridisk rådgivning og effektiv sagsbehandling indenfor en lang række sagsområder.

 

Ny Østergade 7, 2. sal

Postboks 249

3600 Frederikssund

Telefon: +45 47 36 00 20

Fax: +45 47 36 00 39

E-mail: advokaterne@vtc.dk