Information

Fra adressen Ny Østergade 7, 2. sal i Frederikssund arbejder Herbst Thoregaard advokater ApS (cvr.nr. 31 37 00 00) og Advokat H.P. Drisdal Hansen v/ Hans Peter Drisdal Hansen (cvr.nr. 30 04 14 02) i kontorfællesskab.

Advokaterne har tegnet advokatansvarsforsikring og stillet en garanti efter de af Advokatsamfundet
fastsatte regler.

Herbst Thoregaard advokater ApS' forsikringsselskab og garantistiller, er HDI-Gerling Forsikring Indiakaj 6, 1.sal, 2100 København Ø. Advokat H.P. Drisdal Hansen v/ Hans Peter Drisdal Hansens forsikringsselskab og garantistiller, er AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Herbst Thoregaard advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og /eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Regler om udøvelse af advokatvirksomhed er fastsat i retsplejeloven.

For nærmere information om regler for udøvelse af advokatvirksomhed henvises til Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk

Som privat person har man mulighed for at få dækket omkostninger forbundet med juridisk rådgivning og assistance via offentlig retshjælp og retshjælpsforsikring.

For nærmere information om offentlig retshjælp og retshjælpsforsikring henvises til Domstolenes hjemmeside: www.domstol.dk

 

Til forside
 

Ny Østergade 7, 2. sal

Postboks 249

3600 Frederikssund

Telefon: +45 47 36 00 20

Fax: +45 47 36 00 39

E-mail: advokaterne@vtc.dk