Nyttige Links

Advokatsamfundet

Advokater indtager en særlig betroet stilling i samfundet, og derfor gælder der en række strenge krav til advokaters adfærd og etik. Det er Advokatsamfundets opgave at føre tilsyn med advokaterne og indklage dem for Advokatnævnet, hvis de handler i strid med reglerne.

 

- Advokatsamfundet
- Danske advokater
- Danske arveretsadvokater

- Foreningen af Procedureadvokater

 

Øvrige links

- Danmarks Domstole
- Justitsministeriet
- Retsinformation
- Civilstyrelsen
- Ejendomsforeningen Danmark
Herbst Thoregaard, Boligsalg

 

Til forside

Herbst Thoregaard advokater - højt fagligt, etisk og professionelt niveau i 130 år.

 

Ny Østergade 7, 2. sal

Postboks 249

3600 Frederikssund

Telefon: +45 47 36 00 20

Fax: +45 47 36 00 39

E-mail: advokaterne@vtc.dk