Information

Herbst Thoregaard Advokater er etableret på følgende adresse: Ny Østergade 7, 2. sal
Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 47360020 og på telefaxnummer + 45 47360036 samt på e-mailadressen advokaterne@vtc.dk

Vores CVR-nummer er: 31370000.

Herbst Thoregaard Advokater er organiseret som et anpartsselskab
Herbst Thoregaard Advokater har klientbankkonti i Danske Bank, Jyske Bank, Handelsbanken og Nordea.
I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos Herbst Thoregaard Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Herbst Thoregaard Advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Herbst Thoregaard Advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Herbst Thoregaard Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Herbst Thoregaard Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.
I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Herbst Thoregaard Advokater og/eller utilfredshed med en af Herbst Thoregaard Advokater advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

INFO

Ny Østergade 7, 2. sal

3600 Frederikssund

CVR: 31370000

Tlf.: +45 47 36 00 20

E-mail: advokaterne@vtc.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag​:

​08.00 - 16.00

Tirsdag:

​08.00 - 16.00

Onsdag:

​08.00 - 16.00

Torsdag:

​08.00 - 16.00

Fredag:

​08.00 - 14.00

SKRIV TIL OS

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Thoregaard & Herbst ApS
Ny Østergade 7, 2. sal
3600 Frederikssund